ADREMCOACHING

Contact

Welkom

Ad Rem Coaching heeft ervaring met kinderen, jongeren en hun ouders. Expertise en ervaring is jarenlang opgedaan in de forensische psychiatrie, jeugdzorg en ambulante spoedhulp en Families first. Ad Rem Coaching biedt maatschappelijke ondersteuning aan met name jongeren en jongvolwassen met een specifieke hulpvraag. Deze kan liggen op verschillende gebieden als: het voorkomen van delict gedrag, herintreden op school, toeleiding naar werk, huisvesting, financiën (schuld hulpverlening), sociaal- psychisch en of lichamelijk functioneren. Iedereen binnen Ad Rem Coaching heeft een afgeronde HBO opleiding met een specifieke specialisatie binnen het ambulante werkveld zoals IAG, FF/ ASH en MDFT. Allen SKJ geregistreerd. Ad Rem Coaching durft te problematiseren waar nodig, werkt methodisch met als doel resultaatgericht werken.

Missie en Visie

Ad Rem Coaching wil het verschil maken in ambulante ondersteuning, door aan te sluiten bij de hulpvraag van het gezin, een goede match te maken tussen hulpvrager en zorgbieder. Normaliseren van het gewone leven en alle taken die daarbij horen willen we met het kind, jongere en hun gezin weer oppakken. Contact maken en dit als uitgangspunt nemen staat centraal. Ad Rem Coaching is een deskundige en transparante partner voor specialistische ambulante ondersteuning. We werken samen met veel Friese Gemeenten en zijn gecontracteerde zorgaanbieder via het SDF.

Specifiek

Remko Jan van Dijk van Ad Rem Coaching biedt maatschappelijke ondersteuning aan met name jongeren en jongvolwassen met een specifieke hulpvraag. Deze kan liggen op verschillende gebieden als: huisvesting, financiën (schuld hulpverlening), sociaal- psychisch of lichamelijk functioneren en dagbesteding. Remko is zijn carrière begonnen als pedagogisch medewerker bij de Swaai, in Drachten, observatie en behandelcentrum Domino en Mikado. Hier zaten kinderen in de leeftijd van 0- 12 jaar met een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen. Later heeft hij zeer intensieve een op een begeleiding gegeven bij Trajectem Hanzeborg aan SGLVB clienten (sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk beperkt). In de afgelopen zes jaar was hij werkzaam bij Behandelcentrum Woodbrookers waar hij als pedagogisch medewerker jeugdigen in de leeftijd van 12-18 jaar behandelde op zowel de open als gesloten groepen. Naast zijn werk als pedagogisch medewerker, was hij agressie regulatie trainer (ART), procesbegeleider bij intervisie en zat hij bij het calamiteiten opvang team (COT). Waar hij collega’s opving, na een voor hen, heftige gebeurtenis. Naast zijn werk als ambulant hulpverlener werkt Remko als ambulante SpoedHulp en Families First medewerker bij Jeugdhulp Friesland. Waar hij gezinnen in crisis intensief ondersteunt de crisis te bezweren. Vanwege zijn achtergrond is zijn expertise voornamelijk het begeleiden van jongeren en jongvolwassen met gedrags- en psychiatrische problemen. Veelal maakt Remko gebruikt van sport binnen zijn coachings en begeleidingstrajecten. Ad Rem Coaching richt zich op het vergroten van mogelijkheden bij jongeren en jong volwassen, door samen met hen actief te zijn in de maatschappij. Remko is zeer gedreven en gaat geen uitdaging uit de weg. Het doel is om te blijven zoeken naar datgene wat de hulpvrager uitdaagt, zodat zij daardoor gemotiveerd raken. Bij Ad Rem Coaching staat een zinvolle dagbesteding centraal. Of het nu school, werk of een andere vorm van dagbesteding is. Samen met de hulpvrager wordt zorgvuldig gekeken naar wat bij hen past en wat voor hen haalbaar is.